dilluns, 6 de març de 2017

APARELLS I SISTEMES

La classe de 6é està estudiant en l'àrea de naturals el tema dels aparells i sistemes del cos humà. S'han distribuit en equips i cadascú ha interpretat, amb tècniques diverses, un aparell o un sistema del cos humà. Els treballs estan exposats en el corredor del tercer cicle.